Kontakta din lärare

                                                                      

Kerstin Eriksson                                                                                    Sven Jonsson

Rektor och lärare i svenska och                                                         Biträdande rektor och lärare i

engelska grund.                                                                                     SFI, engelska grund och tyska

Kontakta Kerstin                                                                                   Kontakta Sven

 

 

                                                                

Tove Frisch                                                                                             Johnny Akl

Lärare i engeslka 6, filosofi,                                                                Yrkeslärare i data och elektronik

italienska och psykologi.                                                                     Lärare i NO och matematik

Kontakta Tove                                                                                        Kontakta Johnny

Toves elever (kursmaterial)