Barnskötarutbildning

Vår Barskötarutbildning  omfattar 1000 poäng och består av följande kurser:

Kurs Poäng    
Specialpedagogik 1 100
Hälsopedagogik 100
Människors miljöer 100
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Pedagogiskt arbete 200
Pedagogiskt ledarskap 100
Barns lärande och växande 100
Skapande verksamhet 100