Barnskötar- Elevassistentutbildning

BARNSKÖTARE – ELEVASSISTENT

Barnskötare – Elevassistent – Bas – 900 poäng innehåller följande kurser:

Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0), Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0), Hälsopedagogik (HALHAL0), Kommunikation (PEDKOU0), Lärande och utveckling (PEDLÄR0), Människors miljöer (PEDMÄI0), Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0 ), Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) samt Specialpedagogik 1 (SPCSPE01).


För närvarande har vi uppehåll i barnskötarutbildningen, däremot kan du läsa de olika ämnena som enstaka kurser.