Prövningar

Vi anordnar prövningar vid två tillfällen i juni och ytterligare två gånger i december

Anmälan till prövning gör du här. Anmäl dig i god tid före prövningen så har du större chans att komma med. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan och uppgifter om hur du betalar så snart vi fått ditt meddelande.

Avgift

Avgiften är 500 SEK.

Under hela 2022 betalar du en reducerad avgift på 150 SEK om du har har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021, samt för ett prövningstillfälle per kurs.

Sätt in beloppet på bankgiro 161 – 2894.

Skriv ditt namn, personnummer och den kurs du vill göra prövning i på inbetalningsblanketten.

Läs mera om avgiften på Skolverkets hemsida

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/forlangd-mojlighet-att-genomga-provning-mot-en-lagre-avgift/

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg#provninginomvuxenutbildning

Du behöver inte betala någon avgift om du fått F i betyg på en kurs du läst på Komvux. Skicka då in kopia på betyget till oss när du anmäler dig till prövning.

Hur du förbereder dig

På följande länk får du information om hur du kan förbereda dig inför prövningen i det ämne du valt och vilken litteratur vi föreslår.

Mer information om hur du förbereder dig i de olika ämnena kommer att publiceras under februari månad 2022