It-tekniker

 IT UTBILDNING (KURSPAKET FÖR IT-TEKNIKER SAMT ENSTAKA KURSER)

En IT- utbildning på Niketo AB är en investering för framtiden. Niketo AB:s utbildningar bygger upp dina kunskaper så de passar arbetslivet och ger dig goda möjligheter att få arbete. Nedanstående kurspaket tar 60 veckor plus lov (tre terminer) och sammanlagt 1 200 poäng. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som IT- och nätverkstekniker, webbdesigner eller med datasupport. Våra kurser följer alla Skolverkets kursplaner.

KURSNAMN KURSKOD POÄNG
Datorteknik 1a DAODAT01a  100
Grafisk illustration i pixelgrafik GRAGRP0  100
Datorsamordning och support DAODAT0  100
Programmering 1 PRRPRR01  100
Programmering 2 PRRPRR02  100
Webbutveckling 1 WEUWEB01  100
Webbutveckling 2 WEUWEB02  100
Grafisk illustration GRAGRI0  100
Webbserverprogrammering 1 WESWEB01  100
Webbserverprogrammering 2 WESWEB02  100
Nätverksteknik NAINAR0  100
Nätverssksäkerhet NAINAE0  100

 Behöver du datakunskaper?

  •  Nybörjare?
  •  Avancerad?

 Vi erbjuder följande kurser: 

  • Datorteknik (mjukvara och hårdvara)
  • Programhantering: Windows 10 och  Microsoft Office 365.
  • Webbdesign (HTML, CSS, JavaScript)
  • Grafisk illustration: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign 
  • Programmering med C#
  • Asp.Net, MVC, PHP

Enstaka kurser:

De kurser som ingår i IT-utbildningen kan också läsas som enstaka kurser. 

Har ni frågor kontakta vår datalärare Johnny

Epost :Johnny@niketo.se