Klagomål

Om du har klagomål vänd dig först till din lärare, i annat fall till din rektor. Om problemet inte blir löst kan du vända dig till din hemkommun.

Använd gärna det här kontaktformuläret för att meddela ditt klagomål till rektorn på Niketo AB:

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din e-post (obligatoriskt)

    Ämne

    Ditt meddelande